Nieuw Activiteitencentrum Nationaal Park vanaf 16 februari geopend

Het huidige activiteitencentrum in Nationaal Park Lauwersmeer wordt verbouwd. Het centrum is daarom gesloten tot 14 februari 2019. Tot die tijd zijn er wel activiteiten en excursies in het gebied. Kijk op de activiteitenkalender voor meer informatie.

Lauwersnest
Het nieuwe activiteitencentrum wordt groter; het krijgt een extra ruimte waar lezingen en presentaties worden gegeven en die ook geschikt is voor kinderactiviteiten en educatie. De inrichting en informatie gaat vooral over de vogels in het Lauwersmeergebied en over Dark Sky. Het activiteitencentrum krijgt ook een nieuwe naam: Activiteitencentrum Lauwersnest. De plannen voor de verbouw en nieuwe inrichting zijn door Staatsbosbeheer en IVN ontwikkeld. Provincie Fryslân en provincie Groningen dragen financieel bij.

Vogelrijkdom
Het Lauwersmeergebied is van onschatbare waarde voor vogels. De vogelrijkdom is van nationaal en internationaal belang. De grote afbeelding van de Oost-Atlantische trekroute op de achterwand in het nieuwe activiteitencentrum laat het belang van dit gebied zien als ’tankstation’ in de trekroute van vele soorten vogels. In het Lauwersnest kun je binnen kennis ophalen en je oriënteren op wat er buiten, in het gebied, te ontdekken en te beleven is. In het centrum wordt samengewerkt met andere (wetenschappelijke) organisaties en doen we aan kennisontwikkeling.

Dark Sky Park
Het Nationaal Park Lauwersmeer is één van de laatste plekken in ons land waar het nog echt donker wordt. Daarom is het Nationaal in oktober 2016 door de International Dark Sky Association officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. In het nieuwe activiteitencentrum kom je meer te weten over Dark Sky en starten excursies om dat buiten te beleven. De grote afbeelding van de donkere sterrenhemel met planeten en sterren in het activiteitencentrum geeft je een inkijkje in de geheimen van de nacht.