Naar een duurzame haven Lauwersoog

Een duurzame haven Lauwersoog, dat is het streven van de Havencoalitie die ruim een jaar geleden gestart is. Een samenwerking van ondernemers in de haven, overheden, belangenorganisaties en het havenbedrijf. Met als missie een schone haven, die zelf haar energie opwekt, waar schepen fossielvrij varen en waar de natuur van het Wad goed zichtbaar is. 

Het eerste wapenfeit van de Havencoalitie wordt het plan voor zonnepanelen op de daken van acht ondernemers in de haven. Het plan is gereed en naar verwachting worden de panelen in het voorjaar geplaatst. Verder loopt het project ‘Waterstof in schepen Lauwersoog’. Met onderzoek wordt in beeld gebracht hoe waterstof in een schip toe te passen is, technisch en praktisch: bijvoorbeeld hoe gaat het tanken? De ambitie is de eerste schepen op waterstof in 2020 te laten varen. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om de pleziervaart elektrisch te laten varen.

Ideeën
Tijdens de bijeenkomst op 30 november is er een ideeënboek gepresenteerd om de natuur in de haven te versterken en zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door met onderwatercamera’s de natuur onder water in de haven, zoals de planten en vissen, zichtbaar maken. Een ander voorbeeld is een broedeiland voor vogels zoals de stern. De coalitie gaat de meest haalbare ideeën verder uitwerken.