Landelijk onderzoek naar belang Nationale Parken

Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en liggen verspreid door heel Nederland. De Nationale Parken verschillen in eigenschappen. Zo zijn er duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen.

Om zicht te krijgen op de activiteiten die in de Nationale Parken worden georganiseerd om kennis, betrokkenheid en draagvlak te vergroten, is een vragenlijst opgesteld. Wij willen je vriendelijk verzoeken om deze vragenlijst in te vullen. Invullen kost ongeveer 10 minuten en kan tot zondag 19 november. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Naar de enquête: www.startvragenlijst.nl/parken

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Berenschot (in opdracht van het ministerie van Economische Zaken).