Kleine zwanen weer terug!

Deze week zijn de eerste kleine zwanen weer teruggekeerd uit hun broedgebieden op de toendra in Siberië. Het melancholieke toeteren van deze zwanen is één van de mooiste herfstgeluiden in Nationaal Park Lauwersmeer. Momenteel verblijven er circa 1500 kleine zwanen in het gebied. Op het Lauwersmeer doen de kleine zwanen zich te goed aan de energierijke wortelknolletjes van het schedefonteinkruid. Al grondelend en watertrappend halen ze deze knolletjes uit de bodem op ondiepe plekken.

De kleine zwaan is een vrij zeldzame vogel. Geschat wordt dat de Noordwest Europese populatie uit minder dan 20.000 vogels bestaat.