Natte herfst vertraagt inrichting Bochtjesplaat

De inrichting van de Bochtjesplaat bij Ezumazijl vordert langzaam. Door de vele regen van de afgelopen tijd is het terrein slecht begaanbaar. Het geplande transport van overtollige grond is hierdoor niet mogelijk. De regen heeft de ondergrond doordrenkt met water en daarbij is het peil van het Lauwersmeer verhoogd geweest. Het streefpeil van na de inrichting is hierdoor al een paar keer gehaald. Dit was nu nog niet de bedoeling; de aannemer moest dan ook alle werkzaamheden tijdelijk stoppen.

Oorspronkelijke maaiveld al zichtbaar
Wel is al een flinke oppervlakte riet gechopperd; dit is diep maaien tot op de ondergrond. Hiermee worden oude riet- en andere plantenresten afgevoerd, zodat het oorspronkelijke maaiveld weer zichtbaar is. Er worden al wat contouren van het verdiepte maaiveld duidelijk en ook de eerste steltlopers hebben het gebied al gevonden. De planning is nu om te beginnen met grondtransport, zodra de omstandigheden het toelaten. Dit zou ook in een vorstperiode kunnen zijn. Zonder vorst wordt het waarschijnlijk in het voorjaar dat de overtollige grond is afgevoerd. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de inrichting van het gebied klaar is.

Broedgebied voor vogels
De inrichting past helemaal in de doelen voor het gebied met de aanwijzing Natura2000. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond is het geschikt broedgebied voor vogels die in het riet broeden zoals de Roerdomp, Kiekendief, en diverse kleine rietbroeders, en ook een rustgebied voor steltlopers. Voor bezoekers wordt een korte rondwandeling gemaakt, met daarbij een uitkijkbult zodat je over het gebied kunt kijken en de verschillende vogels kunt zien. Op de oude zeedijk wordt een markering geplaatst, waar fietsers en wandelaars vanaf het fietspad de zeedijk op kunnen lopen en van het uitzicht kunnen genieten.

Meer informatie over het project 
De inrichting van de Bochtjesplaat is onderdeel van het project Sud Ie, die weer bevaarbaar wordt gemaakt. Het Sud Ie project wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, provincies Fryslân en Groningen, gemeente Dongeradeel en Staatsbosbeheer. Neem met vragen contact op met projectleider Sies Krap: s.krap@staatsbosbeheer.nl.