Inloopavond dijkversterking

Waterschap Noorderzijlvest nodigt omwonenden van de Lauwersmeerdijk en overige belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst over de dijkversterking Lauwersmeer–Vierhuizergat op dinsdag 9 juli 2019 in Lauwersoog.

De zeedijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot aan de Westpolder moet over een lengte van circa 9 km worden verhoogd en verstevigd zodat de dijk ook in de toekomst weer aan de nieuwste waterveiligheidsnormen voldoet. Waterschap Noorderzijlvest verkent momenteel samen met Royal HaskoningDHV alle mogelijke oplossingen voor de versterkingsopgave. Eind 2019 moet uit de mogelijke oplossingen een voorkeursalternatief worden vastgesteld. Dit voorkeursalternatief zal vervolgens verder in detail worden uitgewerkt, zodat medio 2022 met de werkzaamheden voor de dijkverbetering gestart kan worden.

Denk mee over dijkversterking!

Waterschap Noorderzijlvest hecht er waarde aan om omwonenden en bedrijven in de omgeving van de dijk te informeren en mee te laten denken over de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking. Op dinsdag 9 juli informeren ze iedereen dan ook graag over het project . Tussen 17.00 – 21.00 uur vertellen medewerkers van het Waterschap Noorderzijlvest en Royal HaskoningDHV over het project, de planning en de mogelijke oplossingen. Maar ze horen ook graag wat je als omwonende van de mogelijke oplossingen vindt en welke aanvullingen of aandachtspunten er zijn. Strukton Civiel is ook aanwezig om te vertellen over de afsluiting van de N361 gedurende de eerste drie weken van september in het kader van de werkzaamheden aan de regionale keringen Lauwersmeer.

Praktische informatie

Locatie en adres van de inloopbijeenkomst:
Restaurant het Booze Wijf
Strandweg 1, Lauwersoog
Tijdstip: inloop van 17.00 tot 21.00 uur

Mail voor meer informatie naar info@noorderzijlvest.nl of neem contact op met de omgevingsmanagers van het waterschap; dhr. Peter van Dijken (06 38743904) of dhr. Eddi Ottens (06 51403752).