Inloopavond dijkversterking

Waterschap Noorderzijlvest nodigt omwonenden van de Lauwersmeerdijk en overige belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst over de dijkversterking Lauwersmeer–Vierhuizergat op maandag 16 december 2019 in Lauwersoog.

De zeedijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot aan de Westpolder moet over een lengte van circa 9 km worden verhoogd en verstevigd, zodat de dijk ook in de toekomst weer aan de nieuwste waterveiligheidsnormen voldoet. Waterschap Noorderzijlvest heeft samen met Royal HaskoningDHV alle mogelijke oplossingen voor de versterkingsopgave verkend.

Kansrijke alternatieven

Tijdens deze tweede inloopbijeenkomst gaan ze graag in gesprek over kansrijke alternatieven en laten ze 3D-visualisaties zien. Ook tonen ze de uitwerkingen van de ecologische koppelkansen, zoals natuurlijker overgangen tussen wad en dijk, kwelderontwikkeling en de zoet-zout overgang bij de Marnewaard. De kansrijke alternatieven zijn mede op basis van inbreng van de bezoekers aan een eerdere inloopbijeenkomst op 9 juli 2019 samengesteld

Voor de verkenningsfase heeft RoyalHaskoningDHV een zogenaamd i-Report ontwikkeld. Het i-Report presenteert op beknopte wijze de opgave, de alternatieven en de afwegingen.

Praktische informatie

Tussen 16:00 –20:00 uur zijn medewerkers van het Waterschap Noorderzijlvest en Royal HaskoningDHV aanwezig in Restaurant het Booze Wijf (Strandweg 1, Lauwersoog) om over het project te vertellen en vragen te beantwoorden. Je kunt tussen deze tijdstippen komen wanneer het jou past.

Ken je het Lauwersmeergebied goed en heb je specifieke kennis die relevant kan zijn voor deze dijkversterking, maar kan je niet komen?Stuur dan een mail met vragen en/of suggesties naar lauwersmeerdijk@noorderzijlvest.nl of neem contact op met de omgevingsmanagers van het waterschap; dhr. Peter van Dijken (06 38743904) of dhr. Eddi Ottens (06 51403752).