Informatiebijeenkomst evaluatie Natura 2000-beheerplan Lauwersmeer

Op woensdag 20 april is er een informatiebijeenkomst over de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan Lauwersmeer. De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Eén daarvan is het Lauwersmeer. In 2016 is voor dit gebied afgesproken dat een aantal vogelsoorten wordt beschermd, zoals de grauwe kiekendief.

Programma bijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst willen we de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan met u bespreken. In deze evaluatie kijken we naar alle maatregelen en onderzoeken die in het kader van het beheerplan zijn uitgevoerd. Wat hebben deze opgeleverd voor onze natuurdoelen? Welke andere effecten, knelpunten en kansen zien we? En wat betekent dit voor een volgend beheerplan?

Datum: 20 april
Tijd: 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: digitaal via Teams (link volgt na aanmelding)

Aanmelden
Via lauwersmeer@provinciegroningen.nl kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Het conceptrapport ontvangt u een week van tevoren. Mocht u nog vragen of opmerking hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Rietproef