Militaire oefeningen

De wegen en paden van Militair oefenterrein de Marnewaard zijn in beginsel opengesteld voor recreatie, wandelaars, fietsers en ruiters, tenzij er militaire oefeningen plaats vinden.

Als militaire eenheden op de Marnewaard oefenen, kan er voor recreanten in het gebied een onoverzichtelijke, onveilige en risicovolle situatie ontstaan. Ook kunnen Defensie en/of hulpdiensten dan niet altijd adequaat reageren op ongevallen of noodsituaties.

Wanneer de aard van de oefeningen zodanig is dat er onacceptabel risico is voor fietsers, ruiters of wandelaars, wordt de Marnewaard tijdelijk geheel afgesloten voor publiek.

De toegang tot oefendorp Marnehuizen is altijd verboden.

 

De militaire oefenperiodes waarin het terrein wordt afgesloten, worden door Defensie tijdig aangekondigd via de nieuwskanalen en deze site. (zie ‘afsluiting Marnewaard’, hieronder).

Aan de noordzijde van de Marnewaard, langs de zeedijk, ligt de schietbaan. Hier wordt periodiek geschoten met scherpe munitie. Er is dan een veiligheidszone van kracht waar niemand mag komen, aangegeven met rode vlaggen of lampen. Het noordelijke deel van het oefenterrein is dan afgesloten (zie ‘schietoefeningen’, hieronder). Op de schietdagen wordt geschoten van 08.00 tot 23.00 uur. Het is levensgevaarlijk om tijdens het schieten de veiligheidszone te betreden!

Bij vragen en/of klachten kunt u tijdens de schietweken contact op met de terreinopzichter van dienst, telefoonnummer: 0595-416226 (tijdens kantooruren) of Schietbaan Marnewaard, telefoonnummer 0595-416404 (tijdens schietdagen).

Soms oefenen de eenheden ook deels buiten het oefenterrein. Deze oefeningen worden vooraf aangekondigd (zie ‘Oefeningen deels buiten het oefenterrein’, hieronder).

Afsluiting Marnewaard

Week 15 t/m 19: 8 april t/m 11 mei

Schietoefeningen:

De planning van schietoefeningen op de schietbaan in de Marnewaard zien er als volgt uit:

Week 29:  15 tm 19 juli 2024

Week 30:  22 tm 26 juli 2024

Oefeningen deels buiten het oefenterrein

Week 26: oefening 24 tm 28 juni 2024

Week 26:  oefening 25 tm 28 juni 2024

Week 26:  oefening 26 juni 2024