Militaire oefeningen

In het Lauwersmeergebied vinden regelmatig militaire oefeningen plaats. Soms heeft dat invloed op de toegankelijkheid van het gebied. Er wordt altijd geprobeerd om overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken.

militaire oefening 29 november t/m 3 december 2021

militaire oefening 29 november t/m 3 december 2021

Schietoefeningen: fiets- en wandelpaden tijdelijk afgesloten

Voor de komende weken ziet de planning waarbij schietoefeningen gehouden worden op de schietbaan in de Marnewaard er als volgt uit:

Week 47: 22 t/m 26 november
Week 50: 13 t/m 17 december

De fiets- en wandelpaden in de Marnewaard zijn op deze dagen afgesloten. Aangezien deze oefeningen met scherpe munitie worden uitgevoerd zal er een onveilige zone worden ingesteld; binnen dit gebied mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden. Het is dus verboden om het terrein in deze weken te betreden. Op de schietdagen wordt geschoten van 08.00 tot 23.00 uur plaatselijke tijd.

Bij vragen en/of klachten: neem tijdens de schietweken contact op met de Terreinopzichter van Dienst van het IOG Marnewaard via 06-10604803 (maandag t/m donderdag 07.00-23.00 uur, vrijdag 07.00-16.00 uur).