Hans Gartner

“Nationaal Park Lauwersmeer is een uniek vogelparadijs op de vroegere zeebodem. Eén van mijn mooiste waarnemingen was een groep van maar liefst zeventien kleurrijke bijeneters.”

Hans Gartner (71 jaar)

Hans Gartner is als geen ander bekend met de het Nationaal Park Lauwersmeer. Hoe kan het ook anders als je woont in Nes, aan de Friese kant van het Lauwersmeer en jaren voor Staatsbosbeheer in het Lauwersmeer hebt gewerkt als publieksvoorlichter met ecologie als specialiteit.

Actieve pensionado

Inmiddels is Hans met pensioen, maar hij is nog steeds minimaal enkele keren per week in het Lauwersmeer en voelt zich nog zeer nauw verbonden met het gebied: “Ik ben nu vrijwilliger, treed nog vaak op als gastheer en verzorg jaarlijks nog vele excursies en activiteiten in het gebied. Ik vind het belangrijk om de bezoekers goed te informeren over het gebied, iets mee te geven. Ik kom graag in het gebied om te genieten en te leren van de natuur. Allereerst is het een uniek vogelgebied, maar ook de vegetatie is op sommige plekken heel bijzonder. En het is een relatief jong natuurgebied (Lauwerszee werd in 1969 afgesloten) en dat maakt de ecologische ontwikkelingen en veranderingen erg interessant. Het gebied is nog volop in ontwikkeling.

Vogelparadijs op een zandplaat

De Ballastplaat is de favoriete plek van Hans in het nationaal park: “Het is een voormalige zandplaat in de verdwenen Lauwerszee, hier vind je op een aantal veldjes een heel unieke vegetatie. Deze doet sterk denken aan de vegetatie in de primaire duinvalleien op de Waddeneilanden. Daar kom ik heel graag, in alle rust genieten van de bijzondere plantengroei. De ontwikkelingen op deze plek hou ik in de loop der jaren nauwlettend in de gaten. Nationaal Park Lauwersmeer is een uniek vogelparadijs op de vroegere zeebodem. Eén van mijn mooiste waarnemingen was een groep van maar liefst zeventien kleurrijke bijeneters. Voor mij een hoogtepunt van hoe bijzonder en verrassend dit gebied zich kan manifesteren.”

Blik naar de toekomst

“Ik maak me echt wel zorgen over de toekomst. We moeten zuiniger zijn op de kwaliteit van de natuur. Dat verdient echt meer aandacht en actie. Bewaak die kwaliteit en versterk die kwaliteit. Zorg voor meer mensen met kennis van de natuur en met oog voor de praktijk.

Er wordt best veel onderzoek gedaan, maar dat leidt lang niet altijd tot concrete maatregelen.

Voor het Lauwersmeer zou ik het heel interessant vinden als er weer een gat in de zeedijk kwam. Zodat een deel van het gebied weer onder invloed van het zoute water zou komen. Leidt tot meer dynamiek in het gebied, zet de successie weer terug en levert nieuwe rijkdom op.”