Grote voorjaarsschoonmaak Nationaal Park Lauwersmeer 

Om alvast in de agenda te noteren en mogelijk als goed voornemen voor 2024: zaterdag 9 maart organiseren we weer een grote schoonmaakactie in Nationaal Park Lauwersmeer. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. 

Elk jaar komt er helaas nog steeds behoorlijk wat zwerfafval in het Lauwersmeer terecht. Deels is dit afkomstig van bezoekers aan het gebied. Maar een groot deel wordt ook van elders aangevoerd via het (regen)water dat uit het achterland via het Lauwersmeer naar de Waddenzee stroomt. Behalve dat dit afval geen gezicht is, kan het ook leiden tot schade aan de natuur. Zo kunnen allerlei dieren verstrikt raken in het afval (denk bijvoorbeeld aan achtergelaten visdraad). Of kunnen bepaalde dieren afval voor voedsel aanzien en daarmee een acute verstopping of vergiftiging oplopen. Maar wat misschien wel het allerergste is, is dat met name plastics uiteindelijk in microplastics uiteenvallen en zo door planten en dieren ongemerkt opgenomen worden. En zo dus uiteindelijk het hele natuurlijke (eco)systeem kunnen aantasten. 

Daar gaan we op 9 maart samen wat aan doen! We zullen dan proberen in het hele Lauwersmeergebied zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Behalve dat je die dag dus echt de natuur een handje kan komen helpen, is het ook een heerlijke dag samen buiten in de natuur. En de uitgelezen kans om op plaatsen te komen, die de rest van het jaar niet toegankelijk zijn. Kortom, wat let je om te komen helpen?! 

Hoewel we jaarlijks nog steeds behoorlijk veel zwerfafval aantreffen, zien we de afvalberg in de loop der jaren wel afnemen. Dus onze acties hebben succes. 

Noteer zaterdag 9 maart alvast in je agenda en hou de website goed in de gaten!