Grote schoonmaakactie Nationaal Park Lauwersmeer

In het kader van NL Doet hebben zaterdag 10 maart een kleine veertig vrijwilligers zwerfafval in Nationaal Park Lauwersmeer opgeruimd. Dat dit nog steeds nodig is, bleek ook deze keer: in totaal werd er circa 15 m3 afval uit de natuur verwijderd!

Afval gevaarlijk voor dieren in Lauwersmeer 

Verreweg het grootste deel van dit afval bestaat uit plastics. Ook zijn er veel blikjes aangetroffen. Behalve dat dit afval geen gezicht is in een prachtig natuurgebied als Nationaal Park Lauwersmeer, kan het ook gevaarlijk zijn voor met name vogels en zoogdieren. Vogels zien het plastic soms aan voor voedsel en kunnen door verstopping hieraan overlijden. Ook kunnen dieren verstrikt raken in plastic afval (denk hierbij aan visdraad, touw e.d.).

Minder plastic in zee 

Maar ook ver van huis kan het zwerfafval uit het Lauwersmeer grote effecten hebben. Via de sluizen komt het uiteindelijk in zee en de oceanen terecht, waar het enorme drijvende “plastic soep” velden vormt van honderden vierkante kilometers! Zeevogels, schildpadden en vissen kunnen hierin verstrikt raken of dit binnen krijgen met alle kwalijke gevolgen van dien. Onder het motto “Think global, act local” hebben de vele vrijwilligers niet alleen het Lauwersmeer veel schoner gemaakt, maar hebben ze er ook aan bijgedragen dat er minder plastic in zee terecht komt. We willen dan ook alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet!