Grondwaterstand online te volgen

De meetgegevens over de grondwaterstand in het Lauwersmeergebied die verzameld worden voor de rietproef zijn online toegankelijk via www.meetnetlauwersmeer.nl. Het meetnet bestaat uit meetpunten waar de grondwaterstand wordt gemeten, meetpunten waar het zoutgehalte wordt gemeten, twee regenmeters en een meetpunt in het Lauwersmeer.

De gegevens over de grondwaterstand worden gebruikt om in de gaten te houden of de waterstand niet te hoog of te laag is tijdens de rietproef die volgend voorjaar gepland staat.