Maatregelen voor meer duisternis in het Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. In totaal 44 samenwerkende overheden en organisaties nemen maatregelen om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Strooilicht van lantaarnpalen wordt bijvoorbeeld aangepakt. Dit is nu op veel plekken nog een groot probleem omdat ze veel lichtvervuiling veroorzaken.
Nederland is een van de landen met de meeste lichtuitstoot ter wereld. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer. Het Waddengebied behoort daarentegen tot de donkerste gebieden van Europa. Het behoud van deze duisternis is niet alleen van groot belang voor de gezondheid van mens en dier, maar ook voor het behoud van een heldere sterrenhemel.
 
Intentieverklaring

De maatregelen voor een Dark Sky Waddengebied zijn een uitwerking van de intententieverklaring uit 2016. Het jaar daarna is vervolgens gebruikt om in de Wadden een Quickscan uit te voeren naar waar de verlichting beter kan. Het gaat onder meer om het verwijderen of vervangen van openbare verlichting en verlichting bij ondernemers en verenigingen. Al deze maatregelen helpen ook om Dark Sky Park Lauwersmeer donker te houden.

Verbeteringen
Er zijn al flinke verbeteringen doorgevoerd. Gemeente De Marne heeft de openbare verlichting verduurzaamd, het ministerie van Defensie heeft sinds februari ‘Dark Sky proof’ terreinverlichting van de kazerne bij Zoutkamp, en de provincie Groningen heeft op verschillende plekken lantaarnpalen verwijderd, LED-verlichting en gedimde verlichting toegepast. Hierdoor is niet alleen de lichtvervuiling verminderd, ook het energieverbruik van de provinciale verlichting is met de helft teruggebracht.

Maatregelen
Een ander goed voorbeeld langs de Waddenkust is de Afsluitdijk. Dit was een bron van verstrooiing richting de Waddenzee. Dat heeft Rijkswaterstaat nu al in samenwerking met Daan Roosegaarde enorm verbeterd. Op Ameland, daar heeft de gemeente in samenwerking tussen met Philips de openbare verlichting verbeterd. Verder heeft Groningen Seaports heeft in een lichtplan vastgelegd om onnodige verlichting te verwijderen en veel meer te werken met dimverlichting. De komende periode worden veel meer maatregelen uitgevoerd.

Dark Sky Waddengebied
Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. In 2016 gingen meer dan veertig partijen (de Waddenprovincies, de Waddeneilanden en -gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie LNV, natuurorganisaties, De Waddenzeehavens en Nationale Parken Waddengebied) samenwerken. Zij willen een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis kan een unieke belevenis worden van de Werelderfgoed Waddenzee: dé plek waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula’s, sterren en planeten. Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied wordt begeleid en aangejaagd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en stichting Feel the Night.