Rikus Nijboer

Vanaf uitkijkpunt Bantshaven aan de westkant van het Lauwersmeer.