Nanno Kranenborg

Deze buizerd zat als de poortwachter van het Lauwersmeer. Genomen tegenover Staatsbosbeheer, aan de Rug.