Maria Woortman

Brilduikers komen uit het hoge noorden, dus zijn wel wat kou gewend. Ze zwemmen hier buitendijks in de haven van Lauwersoog.