Maria Woortman

Baardman op zoek naar voedsel onder de sneeuw bij het Roodkeelplasje.