Feestelijke start programma Donkerte van het Waddengebied

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, was de online aftrap van ‘De Donkerte van het Waddengebied’. Een programma om bewoners en recreanten de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren. En nieuwe, rust zoekende toeristen naar de Waddenkust te trekken. Het programma is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Noord-Holland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen beet de spits af. Hij had nooit gedacht “geen schijnwerper te willen plaatsen op het Waddengebied” en legde in zijn openingswoord de nadruk op afstemming met bewoners van het gebied, zodat ook zij in alle rust kunnen blijven genieten van de donkerte van de nacht. Ook presenteerden de initiatiefnemers aan zo’n 50 ‘aanwezigen’ een virtuele tour door het heelal onder leiding van een Groningse sterrenkundige.

Hele Waddenkust
Het vierjarige programma is bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme in de Waddenregio en richt zich zowel op toeristen als op lokale bewoners en ondernemers. Het programma beslaat de hele Waddenkust van Den Oever tot aan de Eemshaven, inclusief Schiermonnikoog en Terschelling.

Projecten
Daarnaast zijn er projecten om de nachtnatuur te versterken, zoals ‘Wad een Nachtleven’ in De Waadhoeke en projecten om de nacht te beleven. Bijvoorbeeld met de expositie ‘op pad door nacht en dag’ bij het Wieringer Eilandmuseum, sterrenkijkavonden en nachtwandelingen in Dark Sky Park Lauwersmeer en de Nacht van het Wad boordevol leuke nachtactiviteiten.

Meetnet duisternis en Nachtalmanak
Tot slot zijn er projecten om bewustwording, kennis en beleving van de duisternis en nachtflora en –fauna in het Waddengebied te stimuleren en ondersteunen. Er wordt bijvoorbeeld een duisternis meetnetwerk opgezet, er komt een Nachtalmanak van alle nachtlocaties en -activiteiten en er worden natuurgidsen opgeleid om nachtexcursies te begeleiden en producten ontwikkelen met en voor lokale toeristische ondernemers.

Deelnemers
Het programma is een initiatief van de volgende organisaties: de Natuur en Milieufederaties Friesland, Groningen en Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen. Het overkoepelende doel is om het donker van het Waddengebied te promoten in aanvulling op initiatieven voortvloeiend uit de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee in 2016.