Draagvlak realisatie Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Uiterlijk 1 juli moet duidelijk zijn of de bouw van het Wereld Erfgoed Centrum (WEC) op Lauwersoog doorgaat. Dat heeft de stuurgroep WEC in januari besloten aan de hand van het advies van kwartiermaker Marcel Koenis. Op dit moment werken Stichting WEC, Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL), samen met natuurorganisaties, ondernemers en kennisinstellingen, aan een aangepast programma van eisen, een bijgesteld ontwerp en een nieuwe begroting voor ontwikkeling en exploitatie van het WEC.

Draagvlak belangrijke voorwaarde
Het besluit van stuurgroep volgt na een periode waarin geconstateerd werd dat er onvoldoende draagvlak is voor het gekozen ontwerp en dat er tijd nodig is om planaanpassingen en varianten te verkennen. De opdracht aan kwartiermaker Marcel Koenis, om het draagvlak te onderzoeken en een advies uit te brengen voor het vervolg, is daar het eerste concrete resultaat van.

Haalbaarheid van een Werelderfgoedcentrum
Van oktober tot december 2018 zijn er gesprekken gevoerd met (lokale) ondernemers, natuurorganisaties, kennisinstellingen en belangenverenigingen. Daaruit bleek dat er zeker draagvlak is voor de het beoogde belevenisprogramma van het WEC. Wel moet het gebouwontwerp beter aansluiten bij de kernwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee en wensen lokale ondernemers, natuurorganisaties en kennisinstellingen meer en beter bij de ontwikkeling betrokken te worden. Uit het onderzoek blijkt verder dat stichting WEC een structuur nodig heeft waarbij naast het Zeehondencentrum ook andere partners kunnen deelnemen.

Het vervolg
Met het besluit van de stuurgroep en de betrokkenheid van natuurorganisaties, overheden, ondernemers en kennisinstellingen lijkt de weg nu vrij om tot een breed gedragen en succesvol WEC in Lauwersoog te komen. Rond 1 juli zou meer duidelijk moeten zijn of dat daadwerkelijk gaat lukken.
Het WEC, dat naar verwachting in 2022 open gaat, is bedoeld om toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.