Vissen

Hengelsport

Nationaal Park Lauwersmeer is bij veel recreatieve sportvissers een geliefde omgeving om hun hobby uit te oefenen. De rust en de mooie omgeving zijn hier debet aan. Maar natuurlijk spelen ook de goede vangsten een grote rol. Er zijn verschillende visplaatsen langs de oever. Vanuit heel Nederland komen vissers naar het Lauwersmeergebied om hun geluk te beproeven.

Visserij

Vooral brasem en blankvoorn komen in het Lauwersmeer voor, maar ook snoekbaars en baars. Forse brasemvangsten zijn met name van augustus tot half oktober mogelijk. Ook de winde komt de laatste tijd veel voor. Deze vis zorgt ervoor dat het Lauwersmeer voor vliegvissers in de zomeravonden een waar paradijs vormt. Vanaf de kant is het Lauwersmeer moeilijk te bereiken en te bevissen, maar met een waadpak aan kom je een heel eind. Voor bootvisserij liggen goede stekken in de Vlinderbalg, het Oude Robbegat, bij Oostmahorn en bij Lauwersoog. Heb je zelf een boot, dan zijn er aan de Strandweg langs de Zoutkamperril twee gratis trailerhellingen aanwezig.

Project vissen voor verbinding

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal, maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.