Doe-tip voor kinderen: vogels spotten

In het Lauwersmeer leven heel veel verschillende soorten vogels. Ze komen hier graag om te eten, te rusten of te broeden. Vooral veel watervogels voelen zich hier erg thuis. Lukt het jou om de volgende soorten te spotten? Tip: Een verrekijker is heel handig!

Bergeend:                                                              Lepelaar:

       

Bruine kiekendief:                                              Aalscholver: