Defensie sluit zich aan bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Het ministerie van Defensie en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ondertekenden op 7 februari een speciale verklaring. Defensie maakt nu deel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Na de ondertekening is de nieuwe duurzame terreinverlichting van de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in het Lauwersmeergebied officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Henk Staghouwer was hierbij aanwezig namens de Stuurgroep Lauwersmeer.

Maatregelen
Het ministerie van Defensie neemt diverse maatregelen om de lichtuitstoot in het Lauwersmeergebied terug te dringen. Zo is de kazerne bij het Lauwersmeer overgestapt op gedeeltelijke led-verlichting. Dit zorgt voor minder energieverbruik. Omdat het dimbaar is, vermindert de lichtuitstoot. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen.

Duisternis als kernwaarde
Gedeputeerde Henk Staghouwer is erg blij met de aansluiting van Defensie. “Ik heb, mede namens de stuurgroep Lauwersmeer, grote waardering voor de investering van het ministerie van Defensie in het verbeteren van de verlichting hier in de Marnewaard, vlak bij Dark Sky Park Lauwersmeer. Dit draagt bij aan het behoud van een heldere sterrenhemel. Duisternis is naast de rust, de ruimte en de frisse lucht een belangrijke kernwaarde van het Waddengebied. Ook het mede ondertekenen van de intentieverklaring naar een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied zien wij als een belangrijke stap.”

Meer informatie: Dark Sky Waddengebied