Bouw Waddentribune van start

Vandaag start bij de Hoek van de Bant, aan de Friese zijde van het Lauwersmeer, de bouw van een Waddentribune. De tribune komt aan de Wad-kant van de zeedijk, een unieke plek met uitzicht over Werelderfgoed Waddenzee. De aanleg van de tribune wordt meegenomen in de dijkversterking die het Wetterskip Fryslân momenteel uitvoert.

De Waddentribune is onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer. De 43 kilometer wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer wordt opgewaardeerd zodat de natuur er straks nog beter te beleven is. Fietsend, wandelend of vanaf het water. De provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer en het Waddenfonds investeren ruim 3 miljoen euro in de route, die naar verwachting in de loop van 2021 wordt afgerond.