Boomwurger in het Lauwersmeergebied rukt weer op

In de zomer van 2019 is de boomwurger (een klimplant die oorspronkelijk afkomstig is uit Oost-Azië) aangetroffen in het Lauwersmeergebied. Op verzoek van de NVWA is het exemplaar verwijderd. Boswachter ecologie Dirk Dijkshoorn van Staatsbosbeheer trof na gebiedscontrole onlangs weer de boomwurger op dezelfde plek aan. Ditmaal zijn het de uitlopers vanuit de wortels die achter zijn gebleven. Deze uitlopers zijn verwijderd. De verwachting is dat de plant weer uitloop vanuit de wortels krijgt.

Moeilijk te bestrijden

De boomwurger bevindt zich op een niet goed bereikbare plek, waarbij je niet goed bij de wortels kan komen. Beheermaatregelen kunnen pas laat in het seizoen getroffen worden, omdat de zeearend in de buurt een nest heeft en deze roofvogelsoort niet verstoord mag worden. Dit samen maakt dat er nog geen andere oplossing is voor het compleet verwijderen van de boomwurger.

Verspreiding en vestiging

De boomwurger is in Europa rond 1860 aangeplant in botanische tuinen. De plant is als sierplant voor in tuinen in de handel. Sinds 1980 komen verwilderingen steeds meer voor. Verspreiding gebeurt onder andere doordat vogels de bessen eten, maar ook door tuinafvaldumpingen. De plant kan zich alleen voortplanten als er zowel een mannelijke als vrouwelijke plant in elkaars buurt staan, omdat de plant tweehuizig is.

Meer informatie over de boomwurger is te vinden via de website van Naturetoday.