Belevingsroute Lauwersom feestelijk in gebruik genomen

Vrijdag 8 juni is de nieuwe belevingsroute Lauwersom feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Anne Marie Smits van gemeente De Marne en gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie zijn bijzonder trots op deze aanvulling op het recreatieve aanbod in Lauwersoog. De route verbindt het Lauwersmeer met Werelderfgoed Waddenzee. De verschillende elementen geven de wandelaar of fietser beter toegang tot het gebied, bijvoorbeeld met de dijktrap die tegelijk een tribune is met vrij uitzicht op het Wad.

In het project Lauwersom zijn onder meer een educatieve waterspeeltuin, de uitkijkdijk, het vlonderpad over het water van het Lauwersmeer, het orchideeënvenster, de fuiknetten, het Statief dat uitzicht biedt op meer en Wad, Het Informatie Paviljoen, de opwaardering van het sluisplein, nutsvoorzieningen op de strekdam, free Wi-Fi in de haven gerealiseerd. Ook is er grond gekocht om de route te kunnen realiseren. In totaal was de investering 4,2 miljoen euro, mede gefinancierd door het Waddenfonds.

Veiliger
De provinciale weg was een sterke fysieke barrière tussen de zeezijde en de meerzijde. Het weggedeelte tussen de Strandweg en de Zeedijk is, als onderdeel van de route, een 60 kilometerzone geworden en versmald. De oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers zijn geaccentueerd met blauw asfalt en reflecterende betonbanden, waardoor het nu veiliger is om van de haven naar het meer te fietsen of te wandelen.

Toeristische kaart
Marketing Groningen heeft, in opdracht van de provincie, een kaart gemaakt van de nieuwe route met informatie over de verschillende belevingselementen die de wandelaar of fietser onderweg tegenkomt. De kaart is verkrijgbaar bij Het Informatie Paviljoen, bij ondernemers in het Lauwersmeergebied en op www.lauwersmeer.groningen.nl.