Praktijk, onderwijs en wetenschap in Lauwersmeergebied

Op dit moment werken twee studenten Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein vanuit het vernieuwde Activiteitencentrum Lauwersnest aan hun afstudeerproject. Dit doen ze in samenwerking met Staatsbosbeheer. Zij onderzoeken de mogelijkheden van virtuele afrastering voor de Schotse Hooglanders die grazen in het gebied.

Dit afstudeerproject is een mooi voorbeeld van de intensievere samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. Met de opening van het vernieuwde Activiteitencentrum Lauwersnest, tekenden verschillende partners in het gebied voor deze nieuwe vorm van samenwerken:

“Er is een veldbiologisch kenniscentrum gevestigd waar onderzoek, onderwijs en praktijk worden geïntegreerd. Onderzoek en monitoring worden gedaan in eigen beheer van Staatsbosbeheer en door hogescholen en universiteiten vanuit onderzoeksprogramma’s.” [….] “Door het concentreren van onderzoek op één plaats ontwikkelt en fungeert het Activiteitencentrum Lauwersnest ook als plek voor vraag en antwoord en als plek waar uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Tussen onderzoekers onderling, maar vooral ook tussen onderzoekers en publiek.”