1,5 miljoen voor ‘De Donkerte van het Waddengebied’

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen bij aan het programma ‘De Donkerte van het Waddengebied’, een initiatief van onder andere de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer. Het programma heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rust zoekende toeristen naar de Waddenkust te trekken. Dit wordt gerealiseerd met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten.

De lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Als we hier niks aan doen, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk de Melkweg te zien. Een van de weinige plekken waar de donkerte nog echt kan worden ervaren, is het Werelderfgoed Waddenzee. De komende vier jaar slaan de initiatiefnemers de handen ineen en zetten zich in om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt. Met de beleving van de donkerte willen ze duurzaam toerisme stimuleren.

Bijzondere momenten
Om deze ambitie te verwezenlijken worden het hele jaar activiteiten en beleefmomenten op zowel de eilanden als het vasteland georganiseerd. Zo worden onder de noemer Nacht van het Wad uiteenlopende nachtactiviteiten georganiseerd: nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops. Vier keer per jaar vindt de Nacht van het Wad plaats rond astronomisch herkenbare nachten. Informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live webcambeelden worden ontwikkeld. Hierop kunnen kijkers dieren zien die ’s nachts actief zijn.

Bewustwording lichtvervuiling
Door een veelheid aan activiteiten wordt het voor bezoekers aantrekkelijk om voor deze nachten naar het Waddengebied te komen. Ook willen de initiatiefnemers met het project ‘Donkerte van het Waddengebied’ de bewustwording over de noodzaak van het behoud van de duisternis vergroten. Onder meer recreatieondernemers worden gestimuleerd hun eigen verlichting te verduurzamen en donkerte mee te nemen bij het beleefbaar maken van de bijzondere kwaliteiten van het Waddengebied.

Initiatiefnemers
Dit programma is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd om mee te doen.

Sterrenhemel op de Wadden