Schietoefeningen in de Marnewaard 2015

In het eerste kwartaal van 2017 (januari t/m maart) worden er geen schietoefeningen gehouden op de schietbaan in de Marnewaard.


Zodra er meer bekend is over de schietweken gedurende de rest van 2017 vermelden wij dit hier op de website. 

De fiets- en wandelpaden in de Marnewaard zijn op deze dagen afgesloten.
Aangezien deze oefeningen met scherpe munitie worden uitgevoerd zal er een onveilige zone worden ingesteld; binnen dit gebied mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden.

Er zijn/worden maatregelen getroffen om het onveilige gebied aan de land- en zeezijde zo goed mogelijk aan te geven, te beveiligen en te bewaken.
Dit houdt in dat de Dijkweg, (ook voor diegenen die voor gebruik van de Dijkweg zijn gemachtigd) een deel van de Waddenzee (inclusief de Kweldergronden) en een deel van het oefenterrein zullen worden afgesloten.

Het is dus verboden om het terrein in deze weken te betreden. Op de schietdagen wordt geschoten van 08.00 tot 23.00 uur plaatselijke tijd.

Indien u vragen en/of klachten heeft dan kunt u tijdens de schietweken contact opnemen met de Beheerder Schietbaan van het IOG Marnewaard op 06-54245891 (maandag t/m donderdag 07.00-23.00 uur, vrijdag 07.00-16.00 uur).

afdrukken