Wat doet Staatsbosbeheer Lauwersmeer?

Wat doet Staatsbosbeheer?

De boswachter van het Lauwersmeergebied wacht niet op het bos. Dat is een misverstand. Er is hier trouwens weinig bos. Bovendien mogen de bomen die er wel staan van de boswachter hun eigen gang gaan, want we laten de natuur zich zoveel mogelijk zelf ontwikkelen.
Heeft de boswachter dan helemaal niets te doen? Vormen koffiedrinken en computerspelletjes zijn daginvulling? Bepaald niet! Samen met zijn collega's zorgt hij ervoor dat de natuur in het Lauwersmeergebied in stand wordt gehouden. Niet alleen voor de natuur zelf met alles wat daar bij hoort, maar ook als decor voor natuurliefhebbers.
Staatsbosbeheer bezit ongeveer 5.000 hectare natuur- en bosgebied in deze voormalige binnenzee. Dat is niet gering als je beseft dat de oppervlakte tussen de voormalige zeedijken 9.000 hectare bedraagt.

Extensief bosbeheer

“Wat doen die lui van het Staatsbosbeheer dan?”, zult u zich afvragen. In de eerste plaats dienen we ons te realiseren, dat het Lauwersmeergebied, voor zover eigendom van deze dienst, beheerd wordt als een benedenloop van een regenrivier. Daar horen een aantal beelden bij, zoals open water en grote, grazig vlakten. Om dat te realiseren, moet er heel wat werk verzet worden, want de natuur stoort zich niet aan menselijke ideeën: het niets doen in het Lauwersmeergebied zou een heel ander gebied tot gevolg hebben.
Veel bomen en struiken zouden gaan groeien, met als gevolg dat er na verloop van enkele jaren een enorm bos zou ontstaan. Dat strookt nou niet weer met de internationale verplichting die wij hebben ten opzichte van trekvogels. Daarom wordt er in het beheersplan gesproken van grote, grazige stukken. Dit levert immers voedsel voor ganzen en andere watervogels. Om dit te realiseren, zet het Staatsbosbeheer grote grazers in. De plm. 300 Schotse Hooglanders en 150 Koniks (een taai type paard die van oorsprong uit Polen komt. Koniks zijn verwant aan de Tarpan, het inmiddels uitgestorven wilde paardenras) helpen het Staatsbosbeheer om verruiging te voorkomen.
In de zomer worden nog eens een paar honderd 'tamme' koeien en paarden ingezet van boeren uit de omgeving.

(c) foto: Jörgen de Bruin / Nationaal Park Lauwersmeer

Zorg voor het vee

Het verzorgen van al dat vee kost veel tijd. Staatsbosbeheer heeft een veeverzorger die belast is met de verzorging van de kuddes. Denk daar niet te gemakkelijk over. Kalveren moeten volgens de wet binnen enkele dagen na hun geboorte voorzien worden van een oormerk, de rasters worden gecontroleerd, er wordt -zonodig- bijgevoerd, etc. Minimaal één maal per jaar wordt al het vee bij elkaar gedreven voor controle op conditie en ziektes. Een hele klus!

Zorg voor de terreinen

Het Natuurkampeerterrein 'De Pomp' trekt in de zomermaanden veel bezoekers. Geen wonder, waar wordt je 's morgens nog wakker met het geluid van een Wielewaal? Onze beheerder heeft het dan druk met onderhoudswerkzaamheden zoals grasmaaien, toezicht en natuurlijk administratie.
Veel tijd wordt er besteed aan het onderhouden van recreatieve voorzieningen zoals vogelkijkhutten, picknicksets, borden, legen van vuilnisbakken, etc.

Spin in het web

Als een spin in zijn web zit de opzichter in de Bosschuur, het kantoor van de beheerseenheid Lauwersmeer. Hij stuur het personeel aan en zorgt dat ze veilig en plezierig hun werk kunnen doen. En de boswachter? Hij (in dit geval een 'hij', maar het Staatsbosbeheer kent in andere beheerseenheden ook vrouwelijke boswachters) is verantwoordelijk voor de voorlichting, de inventarisaties, zeg maar het tellen van flora en fauna, en het toezicht op de gedragingen van het publiek. Hij wordt daarbij ondersteund door een administratief medewerkster die veel telefonische vragen over het Nationaal Park beantwoordt en de excursies boekt. Verder wordt hij geassisteerd door een collega die excursies verzorgt en door twee surveillanten. Deze, evenals de boswachter, hebben opsporingsbevoegdheid en ze kunnen optreden tegen overtredingen zoals stroperij, vuilstorten, loslopende honden, etc.
U ziet het; er is genoeg te doen. En dat in een gebied dat gerust tot één van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland mag worden genoemd.

Extra informatie Staatsbosbeheer Lauwersmeer

Artikel: 'Staatsbosbeheer, uw gastheer in groen Nederland' (uit: Informatiekrant Nationaal Park Lauwersmeer, juli 2000)

afdrukken