Nationaal Parken, Natuur van grote klasse

Het beroemde Noord-Amerikaanse natuurgebied Yellowstone kreeg in 1871 als eerste de titel Nationaal Park. Nu vinden we in ruim 130 landen Nationale Parken. Vanaf het eerste uur draait het in Nationale Parken om de bescherming en het behoud van de natuur.
In ons land zijn 20 Nationale Parken, waaronder Schiermonnikoog, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, Alde Feanen, De Biesbosch, De Weerribben-Wieden en de Hoge Veluwe en Lauwersmeer.

De Nederlandse Nationale Parken maken deel uit van een wereldomvattend netwerk van Nationale Parken. Onze Nationale Parken vormen een dwarsdoorsnede van typisch Nederlandse landschappen met tal van karakteristieke planten en dieren. Alhoewel natuurbescherming en natuurontwikkeling voorop staan, zijn er volop mogelijkheden om van die prachtige natuur te genieten. Ook bieden de Nationale Parken ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.  

Een nieuwe organisatie in het Lauwersmeergebied
Na het opheffen van  het Overlegorgaan is gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het Lauwersmeer-gebied. Deze organisatie is nog in opbouw. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gebiedsregisseur Cor Eenkema
 

print