Zeearend jong Lauwersmeer geringd

Het jong van het zeearendenpaar in het Nationaal Park Lauwersmeer is 1 juni geringd, gewogen en gemeten door medewerkers van SOVON en Staatsbosbeheer. Het blijkt een gezond, vrouwelijk dier te zijn van bijna vijf kilo (4950 gr.).

Dat is extra goed nieuws omdat in 2014 en 2015 de zeearenden er om verschillende redenen niet in slaagden om nageslacht voort te brengen.

Het jong, dat nu ruim vijf weken oud is, is voor het ringen en meten tijdelijk van het nest gehaald, dat op ca. 15 meter hoogte in een wilg is gebouwd. Tijdens het ringen zijn de prooiresten op het nest verzameld om te kunnen bepalen wat het ‘dieet’ is van het jong. Het blijkt vooral te bestaan uit karpers en andere vis, meerkoeten en brandganzen.

Naar verwachting zal het jong over enkele weken uitvliegen en zal dat steeds beter leren om zelfstandig te jagen. Tot die tijd zullen de ouders prooien aandragen.

Boswachter Jaap Kloosterhuis: “We zijn erg blij met de zeearenden in het Lauwersmeer omdat het onderstreept dat het belangrijk is grote niet-toegankelijke natuurgebieden te hebben. Zeearenden zijn erg schuwe dieren met een grote verstoringsafstand, vooral tijdens de nestbouw en de broedfase. Ze kiezen dan ook niet voor niets steevast de Sennerplaat uit om te broeden; daar komen geen mensen”.

Het ringen en meten zelf gebeurt snel en efficiënt en levert maar korte tijd verstoring op. De verontruste ouders blijven in de buurt en keren, zodra de mensen weer zijn vertrokken, terug bij het jong. Door de pootringen met een goed zichtbare letter/cijfer combinatie, zijn de zeearenden goed te volgen. Dat is van belang omdat de zeearenden nog maar een aantal jaren terug zijn in Nederland en er nog steeds niet heel veel zijn.

In tegenstelling tot eerdere nesten is dit nest, nu de bomen in blad staan, niet te zien. Wel is er, vooral in het zuidelijke deel van het gebied, een goede kans om de oude vogels waar te nemen wanneer zij rond vliegen op jacht naar voedsel voor het jong.

In 2011 werd er voor het eerst een zeearendjong grootgebracht in het Nationaal Park op de grens van Friesland en Groningen en de Waddenzee. In 2012 kroop er weer een jong uit een ei in het gigantische nest op de Sennerplaat, en in 2013 zelfs twee jongen. De twee opvolgende jaren slaagden de zeearenden er om verschillende redenen niet in om eieren uit te laten komen. Foto: Peter de Boer (SOVON)

print