Voorzieningen watersport NP Lauwersmeer verbeterd

De voorzieningen in het Lauwersmeergebied zijn onlangs sterk verbeterd. Puur door de jarenlange taaie vasthoudendheid van mensen van het Regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond is het er uiteindelijk toch van gekomen. Gemeenten en provincies samen met De Marrekrite het Nationaal Park Lauwersmeer en Staatsbosbeheer hebben, langs diverse hobbels, het geld bij elkaar gekregen voor de verbeteringen.De werkzaamheden met betrekking tot verbetering van voorzieningen in het Lauwersmeer zijn zo goed als afgerond. De vaargeulen zijn weer op redelijke diepte, de aanlegplaatsen zijn opgeknapt en kunnen weer jaren mee.

Werzaamheden bij eilandje Senneroog maart 2011

 

Ook het werk aan het eilandje Senneroog is inmiddels klaar. De toegangsgeul is naar de oostkant verplaatst, er zijn nieuwe palen gezet en ook aan de zuidkant in de toegangsgeul kunnen boten afmeren. Daar wordt zelfs al gebruik van gemaakt door enthousiaste ondernemers! De diepte van geulen op het Lauwersmeer zal een probleem blijven, omdat veel slib uit het Friese en Groningse achterland door dit boezemgebied moet afwateren naar zee. Het slib bezinkt in het Lauwersmeer meer dan in de doorgaande kanalen in Groningen en Fryslân. De verplaatsing van de toegang van Senneroog is daarom wat ons betreft een goede oplossing. Deze toegang is namelijk korter en daardoor gemakkelijker te onderhouden voor wat betreft de diepgang. Het heel idyllische geultje aan de westkant vervalt hiermee helaas wel, evenals de beschutting rondom als je op het eilandje ligt. Voorlopig moeten we genoegen nemen met een kaler haventje, maar dat zal wel weer snel dichtgroeien met boompjes en struiken.

afdrukken