Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland

De Waddenzee ís al een natuurgebied van wereldklasse; en de Nationale Parken Lauwersmeer, Texel en Schiermonnikoog genieten grote bekendheid.

Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en herbergt een wildernis die zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Altijd in beweging, geen minuut is gelijk. Zelfs op wereldschaal is het groots. Onder invloed van eb en vloed veranderen natuur en landschap voortdurend. Weer, wind en water creëren mooie natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei dieren en planten leven.

De Wadden prikkelen voortdurend je zintuigen, bijvoorbeeld tijdens een wadlooptocht of droogval-expeditie. Je ervaart dat planten en dieren zich hebben aangepast aan de ruige Waddenzee. Ze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden in het Waddengebied. Van veel soorten trekvogels gebruikt een groot deel van de wereldpopulatie het wad als tankstation tijdens de trek. Zes miljoen vogels broeden of overwinteren in het gebied. En meer dan dertigduizend zeehonden vinden er rust en ruimte. UNESCO heeft de hele Waddenzee hierom uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed.

Dat Werelderfgoed ervaar je volop tijdens een verblijf op één van de Waddeneilanden of langs de Waddenkust. Jaarlijks trekken twee miljoen bezoekers naar het gebied. De eilanden bieden de schoonste stranden van Nederland, prachtige landschappen en stikdonkere nachten. Zo’n tienduizend planten- en diersoorten én tienduizenden eilanders vinden er hun thuis. De Wadden zijn echt van ons allemaal.

De Waddenzee ís al een natuurgebied van wereldklasse; en de Nationale Parken Lauwersmeer, Texel en Schiermonnikoog genieten grote bekendheid. De winst in deze verkiezing is belangrijk voor de erkenning van het hele Waddengebied als topnatuur. Wij vragen je…wacht niet langer en SMS ‘NATUUR 12’ naar 1008 om op het Nederlandse Waddengebied te stemmen of STEM.
(stemmen kan tot 31 oktober). 

Bekijk ook de verkiezingsspot Nederlands Waddengebied met natuurfilmer Ruben Smit.

Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel maakte een prachtig filmpje over het Waddengebied.

afdrukken