Start inspraak Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer

Op 19 oktober 2015 start de officiële terinzagelegging van het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer. Wat betekent dat en wat kunt u doen als u op het plan wilt reageren en inspreken?
Vanaf 19 oktober tot en met 30 november heeft u de tijd om uw reactie (officieel zienswijze genoemd) op het ontwerpbeheerplan te geven. Dat kan bij voorkeur digitaal, per post en eventueel ook mondeling.
Zienswijze indienen
U kunt het ontwerpbeheerplan downloaden vanaf de website www.natura2000.nl/inspraak. Via deze website kunt u een digitaal formulier invullen voor het indienen van uw zienswijze. Het is niet nodig om uw zienswijze nogmaals per post te sturen.
U kunt ook per post uw zienswijze indienen. Dat kan naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. afdeling Natura 2000, Lauwersmeer , Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.
Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Maak dan een afspraak via het klantencentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 080 0424242 (lokaal tarief).
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw zienswijze.
Er zijn ook enkele adressen waar de stukken zijn in te zien:
• Provinciehuis Groningen: Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
• Provinciehuis Fryslân: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
• Ministerie van Economische Zaken: Bezuidenhoutseweg 73 , 2594 AC Den Haag
• Houdt u hierbij rekening met de reguliere openingstijden.

Samenwerking
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert in opdracht van de minister van Economische Zaken de inspraak uit. De provincies Fryslân en Groningen hebben nauw samengewerkt met het Ministerie van Economische Zaken om het beheerplan op te stellen. De provincies hebben ingestemd met het beheerplan zoals dat nu voor inspraak wordt aangeboden.
Meer informatie
Op de website http://www.np-lauwersmeer.nl kunt u meer informatie vinden en beantwoorden wij de meest gestelde vragen. Heeft u andere inhoudelijke vragen of wilt u meer weten over wat het plan voor uw persoonlijke situatie betekent dan kunt u deze vragen stellen via lauwersmeer@provinciegroningen.nl of bellen naar de provincie Groningen: 050 - 316 4369.

 

afdrukken