Nationaal Park Lauwersmeer in Vlaanderen Vakantieland!

Op zaterdag 13 juni besteedt het Belgische TV-programma Vlaanderen Vakantieland uitgebreid aandacht aan Nationaal Park Lauwersmeer.

“In het weekend van 13 juni trekt Saartje naar Nationaal Park Lauwersmeer. Samen met boswachter Jaap Kloosterhuis ontdekt ze de mooiste plekjes van dit natuurgebied. Ze fietsen langs open landschappen, uitgestrekte rietvelden en bosrijke gebieden. Jaap neemt haar mee langs de grillige oevers van het Lauwersmeer en vertelt haar alles over de geschiedenis van dit park. Aan het meer strijken heel wat vogelsoorten neer om zich te voeden of te rusten. Maar niet alleen aan het Lauwersmeer kan Saartje bijzondere vogelsoorten spotten, ook aan de Ezumakeeg en het Jaap Deensgat is dat het geval. Gewoonweg een plaats waar vogelliefhebbers van watertanden. Vanuit de vogelkijkhutten krijgen ze dan ook speciale soorten te zien, zoals de steltkluten, de lepelaars of de grauwe franjepoten.

Te midden van slikkige graslanden ontmoet Saartje Willem Van der Wagen, de boswachter te paard. De 700 Schotse hooglanders en de 300 konikpaarden kunnen elke dag op hem rekenen.  De hooglanders en konikpaarden fungeren als echte groene grasmaaiers. Dankzij deze beestjes worden de open landschappen behouden en is het mogelijk om de verruiging van het park tegen te gaan”.

Zaterdag 13 juni 18.10 uur op België Eén.  

Vanaf zaterdag 30 mei bezoekt het TV-programma Vlaanderen Vakantieland vier van de twintig Nationale Parken in Nederland, namelijk De Biesbosch, De Sallandse Heuvelrug, Lauwersmeer en Schiermonikoog.

afdrukken