In het Nationaal Park Lauwersmeer leeft een soort die nauw verwant is aan zeepaardjes.

In het Nationaal Park Lauwersmeer leeft een soort die nauw verwant is aan zeepaardjes. Het driedoornige stekelbaarsje is een schijnbaar algemene soort met een interessante levensloop. De kleine visjes leven in de Waddenzee en trekken vele kilometers door zee om bij hun voortplantingsgronden te komen. In het Nationaal Park Lauwersmeer zijn heldere zoetwatersloten die heuse voortplanting gronden zijn.  Hier maken de mannetjes stekelbaarsjes een nest waar ze de vrouwtjes wenken toch vooral  daar hun eieren  af te zetten.  Lepelaars  bijvoorbeeld leven van stekelbaarsjes maar het opmerkelijkste feit is misschien wel de nauwe verwantschap aan zeepaardjes. Dat is een soort die eerder nog voorkwam in de Noordzee. Om de intrek van het driedoornigstekelbaarsje te bevorderen heeft Staatsbosbeheer in het gebied een vistrap geplaatst.  Het Nationaal Park zoekt op verzoek van de boswachter enthousiaste mensen die de werking en de intrek van de vissen willen controleren. Het Nationaal Park wil graag een kleine groep mensen enthousiasmeren die  hun interesse en inzet hiervoor willen delen. Wilt u zich inzetten en bent u geïnteresseerd in ecologie en monitoring, vissen of bent u handig met de technische werking van een vistrap in verband met onderhoud laat dit a.u.b. weten aan Guido Lek g.lek@ivn.nl medewerker Nationaal Park Lauwersmeer.

afdrukken