Geslaagde Euro Birdwatch in Nationaal Park Lauwersmeer

In het kader van Euro Birdwatch, een initiatief van Birdlife International vond zondag 2 oktober jl. een vogeltelling plaats in Nationaal Park Lauwersmeer.

Van 8.00 uur 's ochtends tot 13.00 uur zijn bij het Jaap Deensgat alle overvliegende vogels geteld. Door het prachtige zomerweer (het is ook nooit goed!) vielen de aantallen doortrekkende vogels tegen. Het mooie weer zorgde ervoor dat de vogels waarschijnlijk hoog over vlogen, buiten het zicht en gehoor van de waarnemers. De teller bleef op een paar honderd staan. De algemeenste soorten waren de graspieper met enige tientallen exemplaren en de kolgans met enige honderden exemplaren. Bijzondere waarnemingen waren 3 ijsgorzen, een waterpieper en een boompieper. Circa 70 personen zijn deze ochtend langs geweest om meer te horen over het fenomeen vogeltrek. En TV Noord heeft een uitgebreide reportage aan deze ochtend gewijd. De telling in het Nationaal Park Lauwersmeer was een initiatief van Staatsbosbeheer en het IVN.

In totaal zijn er door meer dan 43.000 tellers verspreid over 37 landen in Europa ongeveer 4,5 miljoen vogels geteld! In Nederland zijn circa 250.000 vogels van 200 verschillende soorten geteld.


 

afdrukken