Frysk Fugelpaad in Nationaal Park Lauwersmeer

Op zondag 15 mei vond het 2e Frysk Fûgelpaad plaats in Nationaal Park en Natura 2000 gebied Lauwersmeer. Ruim 600 mensen hebben deze dag een “vogelspot”- wandeling gemaakt.

Zij konden kiezen uit drie verschillende routes, waar zij op zoek konden gaan naar de verschillende vogels. Op alle drie de routes waren deskundigen aanwezig om de mensen te informeren over de vogels. Na afloop konden de deelnemers hun waarnemingen via internet doorgeven. En daarmee konden ze gelijk mooie prijzen winnen.

In totaal zijn er meer dan 130 verschillende vogelsoorten gezien, waaronder natuurlijk de zeearend en zelfs een bijeneter!

De dag werd feestelijk geopend door Mirjam de Meijer, voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer, Bert Hummelen, districtshoofd Staatsbosbeheer en Piet de Haan, voorzitter Friese Milieufederatie, namens de drie organiserende partijen. Zij gaven samen een aantal gerevalideerde vogels hun vrijheid terug.

Al met al een zeer geslaagde dag, waarbij het Nationaal Park Lauwersmeer haar reputatie als vogelparadijs meer dan waarmaakte.

 

afdrukken