Een aanrader! Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer

Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat een unieke kijk op het Nationaal Park Lauwersmeer. Dichter Gritter schreef een reeks van veertien gedichten, waarin zijn impressies van verleden, heden en toekomst van het Lauwersmeergebied centraal staan.

Over de tijd waarin de Lauwerszee nog een open verbinding had met de Waddenzee, de komst van nieuwe dieren en planten na de afsluiting van de zee, de strijd tegen de verbossing van het gebied en de ongewisse toekomst.

De poëzie wisselt af met verhalen van Jan Willems. Willems verhaalt onder meer over zijn eerste kennismaking met het gebied, de dilemma’s van het moderne natuurbeheer, en de komst van nieuwe soorten – zowel vroeger als in de tijd die voor ons ligt.

Het boek bevat enkele kleurenfoto’s en telt 64 bladzijden. Voor € 8,00 (exclusief verzendkosten) kan het besteld worden via www.zolderman.nl/uitgaven/lauwersmeer.html. Het boek is ook verkrijgbaar in de winkel van Zolderman Boeken in Houwerzijl.

print