Waterveiligheid

Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in het meer. Voorwaarde van het waterschap is dat de inwoners ook tijdens de proef veilig blijven tegen het water. Dat kan ook. Hogere waterstanden komen ook nu al regelmatig voor. Het komt zelfs regelmatig boven de waterstand van de voorgestelde proef. Aan de hand van meerdaagse weersvoorspellingen ziet het waterschap   regen of droge perioden aankomen. Het waterschap anticipeert daarop. In dit filmpje kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat als er regen wordt verwacht.

In deze grafiek is de huidige waterstand te zien bij de spuisluizen te Lauwersoog.

bron: Actuele waterstanden waterschap Noorderzijlvest:
https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/waterstanden/
De waterstanden in de grafiek zijn automatisch ingewonnen en niet vooraf gecontroleerd. Er kunnen afwijkingen in zitten. Aan de vermelde waarden kunt u geen rechten ontlenen.


Schade voorkomen
Vanzelfsprekend willen we schade voorkomen. In de periode van het opstellen van het beheerplan, zijn er van verschillende kanten zorgen geuit over mogelijke schades die zouden kunnen ontstaan. We hebben daar oog voor.

Voor de start van de proef laten we de situatie  in beeld brengen. Hoe bijvoorbeeld oevers of steigers erbij liggen. Mocht blijken dat er schade is ontstaan als gevolg van de proef, dan vergoeden we deze schade. Wie meent schade te hebben als gevolg van de proef kan zich melden bij de provincie Groningen. Voor de start van de proef volgt hierover nadere informatie.


 

print