Recreatie

Naast de mooie natuur en de waterfunctie van het Lauwersmeer is het gebied in gebruik voor vele andere doeleinden; recreatie, oefenterrein, vakantieverblijven, (beroeps)visserij, het zijn allemaal zaken die horen bij het Lauwersmeer. In het beheerplan hebben we alle huidige activiteiten getoetst. Deze activiteiten vallen onder ‘bestaand gebruik’. Ze kunnen, soms onder voorwaarden, gewoon doorgaan.


Wilt u een activiteit starten die niet eerder is uitgevoerd in het gebied? Dan moeten we deze activiteit eerst toetsen aan de Natuurbeschermingswet. Het kan zijn dat u voor uw nieuwe activiteit een vergunning nodig hebt. Wilt u hier meer over weten, of twijfelt u of uw activiteit vergunning plichtig is? Neem dan contact op met de Provincie Groningen.

print