Contact

Organisatie

Bij de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan Lauwersmeer zijn veel partijen betrokken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, de waterschappen voor het waterbeheer.  Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied en de gemeenten adviseren. Afgesproken is dat de Provincie Groningen trekker is van de uitvoering en eerste aanspreekpunt is voor vragen. De Provincie Fryslân, beide waterschappen en Staatsbosbeheer zijn uiteraard nauw betrokken bij de uitvoering.

 Vragen?

Omdat de Provincie Groningen trekker is van de uitvoering, kunt u met al uw vragen daar terecht. Gaat uw vraag over een deel van het Lauwersmeer dat valt binnen de Provincie Fryslân? Ook dan kunt u contact opnemen met de Provincie Groningen.

E-mail: lauwersmeer@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050-3164369
Twitter: @lauwers_meer

print