Natura 2000

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Eén daarvan is het Lauwersmeer.

Voor het Lauwersmeer is afgesproken dat in de komende jaren een aantal vogelsoorten moeten worden beschermd. Dat is nodig om verdere achteruitgang te voorkomen. Na 2021 moet het aantal vogels van deze soorten toenemen. Daarom is een beheerplan opgesteld met een looptijd van zes jaar. Het plan is in ontwerp gereed en komt binnenkort ter inzage te liggen op de provinciehuizen van Groningen en Friesland.

Start inspraak Natura 2000- ontwerpbeheerplan Lauwersmeer
Vanaf 19 oktober tot en met 30 november 2015 ligt het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage. Tot en met 30 november 2015 kunt u uw reactie (officieel zienswijze genoemd) indienen. Meer informatie is te vinden in deze nieuwsflits van 16 oktober 2015.

Beheerplan

Maatregelen

Waterveiligheid

Recreatie

Veel gestelde vragen

Contact

Nieuwbrieven

Actueel-nieuws

afdrukken