Visserij

Zoutkamp

Wie Zoutkamp zegt, zegt garnalenvisserij. De visserij heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen, maar de garnalenvisserij is voor Zoutkamp betrekkelijk nieuw. Tegen het einde van de zestiende eeuw visten de Zoutkampers op zee vanuit kleine, open boten.

(c) Jorgen de Bruinj

Stoomtrawlers

In de negentiende eeuw visten de Zoutkampers voornamelijk op schelvis. Daarnaast was er in het dorp tussen 1817 en 1834 nog een haringdrogerij. In 1839 bestond de Zoutkamper vissersvloot uit twintig schepen. De opkomst van de stoomtrawlers, na 1880, zorgde voor grote veranderingen in de visserij. Veel Zoutkamper vissers monsterden aan op de grote trawlers en loggers in IJmuiden en Vlaardingen, vissersplaatsen die toen in opkomst waren. Deze - voor die tijd - moderne visserij betekende de ondergang van de Zoutkamper 'beugvisserij' (lange lijnen met vishaken en aas die op zee werden uitgezet).

 

Haven Lauwersoog

Na 1920 werd er voor het eerst vanuit Zoutkamp met stoomtrawlers in de Noordzee gevist op rond- en platvis . In deze periode nam ook de garnalenvisserij in betekenis toe. Garnalen werden niet alleen voor de consumptie gevangen, maar ook voor de verwerking tot veevoer. Nadat in 1938 de laatste trawler uit Zoutkamp vertrok, werd de garnalenvisserij steeds belangrijker. Al snel kwam daar ook de schelpenvisserij (en -verwerking) bij. Na 1945 ontwikkelde Zoutkamp zich tot het centrum van de Nederlandse garnalenvisserij. Met de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verhuisde de Zoutkamper vloot noodgedwongen naar Lauwersoog. Daar voeren de vissers nu dagelijks hun verse, aan boord gekookte garnalen aan. Eenmaal per jaar, op Vlaggetjesdag (Tweede Pinksterdag), doet de vloot de haven van Zoutkamp weer aan. Voor meer informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij is een bezoek aan het Visserijmuseum beslist de moeite waard.

Twee beroepsvissers

Op het Lauwersmeer zijn momenteel nog twee beroepsvissers actief. Zij hebben een vergunning om met fuiken en palingkistjes op aal te vissen.

afdrukken