Zuidelijke platen

Zeer uitgestrekt gebied

Aan de zuidkant van Nationaal Park Lauwersmeer vindt u de Kollumerwaard en de Zoutkamperplaat: een zeer uitgestrekt gebied met grazige weiden, uitgestrekte rietvelden en spontane bosopslag.

Grote grazers

Vooral bij roofvogels is dit gebied in trek. Zo zijn hier vrijwel altijd wel buizerds, kiekendieven en torenvalken te zien. Ook bij grauwe ganzen is dit gebied geliefd. Verder treft u hier de grootste kuddes 'grote grazers' van Nationaal Park Lauwersmeer aan. Zowel Schotse hooglanders als konikpaarden komen hier voor.

De paden op...

In het westelijk deel van de Kollumerwaard ligt een gemarkeerde wandelroute van 5 km, de Vogelroute. Daarnaast loopt er aan de zuidkant van de Kollumerwaard een fietspad dat u langs de Schotse hooglanders en konikpaarden leidt. Op de Zoutkamperplaat ligt, aan het eind van de Hooge Zuidwal, een uitkijkheuvel. Wanneer u vanaf de heuvel naar links kijkt, kunt u de vakken van de voormalige landaanwinningswerken nog steeds in het landschap zien. Het pad naar de uitkijkheuvel brengt u oog in oog met Schotse hooglanders en konikpaarden. Behandel deze dieren met respect, dan doen ze u niets. Behalve de inzet van Schotse hooglanders en konikpaarden, bestaat het beheer op de zuidelijke platen uit niets doen. De natuur mag hier haar gang gaan.

Voormalig schietterrein

Een bijzonder gebied is het voormalige schietterrein op de Middelplaat, in het zuidoostelijk deel. Dit terrein was al grotendeels ingericht als schietbaan voor Defensie, maar door veranderende inzichten is het overbodig geworden. Dit gebied is in 1999 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het gebied is de afgelopen jaren opnieuw ingericht als natuurgebied. Het bestaat voornamelijk uit ondiep water en uitgestrekte rietvelden. Ook zijn er een aantal recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals wandelpaden, een verhard fietspad en een aantal uitkijkpunten. Zeer de moeite waard is de prachtige uitkijktoren De Baak. Vanuit de toren heeft u een prachtig uitzicht over het terrein. En met een beetje geluk ziet u een grote zilverreiger of zelfs een roerdomp over vliegen.

afdrukken