Marnewaard

Militair oefenterrein

De Marnewaard is na de afsluiting van de Lauwerszee ingericht als militair oefenterrein. Op dit terrein bevindt zich een schietbaan voor pantservoertuigen en het oefendorp Marnehuizen. Dit oefendorp is bedoeld om militairen te trainen in het controleren van stedelijke gebieden, voordat zij naar oorlogsgebieden uitgezonden worden. Het gebied is grotendeels opgehoogd met zand en voorzien van een drainagesysteem.

Reeën, muizen en roofvogels

Ondanks deze grote ingrepen en de regelmatige militaire oefeningen, valt er heel wat te beleven in dit gebied. Vooral tijdens zeer natte periodes zoeken veel dieren uit het Nationaal Park een veilige toevlucht in de Marnewaard. Zo vinden reeën hier voldoende dekking in de bossen en bosschages. En door de relatief droge grond voelen muizen, konijnen en hazen zich hier ook prima thuis. En al die muizen trekken flink wat roofvogels aan, zoals havik, buizerd en kiekendieven.

Oeverzwaluwwand

In de Marnewaard ligt ook een zgn. oeverzwaluwwand. Dit is een steile zandwand, waarin oeverzwaluwen hun nestgangen graven. In mei en juni is het er een drukte van belang met af- en aanvliegende oeverzwaluwen. In september vertrekken ze weer richting tropisch Afrika.

In de zomer van 2002 stond de oeverzwaluwwand in de Marnewaard extra in de belangstelling omdat er toen een paartje bijeneters broedde. De zeer zeldzame bijeneters graven, net als oeverzwaluwen, een nestpijp. En daarvoor konden ze in de Marnewaard prima terecht. Het voorgaande broedgeval van de bijeneter in Nederland dateert van 1983!

Zoute kwel

Een heel bijzonder stukje natuur ligt in het noordoosten van de Marnewaard, pal achter de zeedijk. Hier is sprake van zoute kwel onder de zeedijk door, waardoor hier bijzondere zoutminnende planten voorkomen. In het najaar valt vooral de paarsgekleurde zeeaster op. De plas is een geliefde rustplaats voor vele soorten steltlopers, die met laagwater op de wadplaten hun kostje bij elkaar scharrelen.

Vrij toegankelijk

Behalve tijdens militaire oefeningen is het gebied vrij toegankelijk op wegen en paden. Het leent zich prima voor een fikse wandeling of een mooie fietstocht. Ook paardrijden behoort in de Marnewaard tot de mogelijkheden.

U hebt geen toegang:

* tussen zonsondergang en zonsopkomst
* met fietsen of paarden buiten de aangegeven routes
* met loslopende honden
* met gemotoriseerd verkeer
* indien u militaire oefeningen verstoort

afdrukken