Lauwersoogbos

Bos- en trekvogels

Grenzend aan de oostkant van het dorp Lauwersoog ligt het Lauwersoogbos. Dit bos is na het afsluiten van de Lauwerszee ingeplant met populier, es, abeel en els. De rechte rijen bomen laten duidelijk zien dat dit mensenwerk geweest is. Toch heeft dit jonge bos zeker natuurwaarden te bieden. Het biedt specifieke bosvogels een veilige nestplek.                                      

En voor veel trekvogels biedt het bos een beschutte rustplaats op hun lange reizen van noord naar zuid en vice versa. Ook zeldzame paddenstoelen vinden hier een thuis.

Prima wandelen en fietsen

Het Lauwersoogbos is prima ontsloten door fiets- en wandelpaden en vrij toegankelijk. Twee gemarkeerde wandelroutes lopen deels door dit bos: de Duindoornroute en de Orchideeënroute.

Natuurlijk bos

Het beheer van het Nationaal Park Lauwersmeer wordt door Staatsbosbeheer uitgevoerd en is erop gericht om het bos een natuurlijker aanzicht te geven. Zo wordt de lange, rechte padenstructuur vervangen door spannende, avontuurlijke paadjes en blijft dood hout zoveel mogelijk in het bos liggen. De natuur mag zoveel mogelijk haar eigen gang gaan. Alleen als er gevaar voor u als bezoeker dreigt zal Staatsbosbeheer ingrijpen. Het zal nog tientallen jaren duren voordat het Lauwersoogbos een natuurlijk bos zal zijn.

afdrukken