Land van juffrouw Ali

Onderzoekster juffrouw Ali

Net ten zuiden van het dorp Lauwersoog ligt het 'Land van juffrouw Ali'. Dit bijzondere stukje natuur is vernoemd naar een medewerkster van Rijkswaterstaat. Zij heeft hier in de jaren '80 van de vorige eeuw veel onderzoek gedaan naar de planten die hier voorkomen.

Orchideeënroute

Vanaf de Strandweg kunt u op het Land van juffrouw Ali in mei en juni genieten van de vele paarsbloeiende orchideeën. Vooral de rietorchis komt hier veel voor. Vervolgens staat eind juni, begin juli de moeraswespenorchis in bloei. De meest zeldzame orchideeënsoort in Nationaal Park Lauwersmeer is de honingorchis. Aan de zuidkant van het terrein, langs de Strandweg, vindt u een informatiepaneel over de voorkomende orchideeën. De blauw gemarkeerde wandelroute Orchideeën route (3 km) voert u langs meerdere orchideeënveldjes.

Maaibeheer

Orchideeën houden van een voedselarme grond. Om de omstandigheden voor deze planten zo optimaal mogelijk te houden, maait Staatsbosbeheer het Land van juffrouw Ali jaarlijks in de nazomer. Om de grond schraal te houden, wordt het maaisel afgevoerd.

afdrukken