Kollumeroord

Bos en riet

In het zuidwestelijke deel van Nationaal Park Lauwersmeer ligt het Kollumeroord. Hier treft u naast aangeplant bos uitgestrekte rietvelden aan. Het Zomerhuis- en het Diepsterbos bestaan vooral uit populier, abeel, els en wilg. Het biedt aan tal van echte bosvogels, zoals grote bonte specht en zomertortel broedgelegenheid. Tijdens de vogeltrek biedt het bos onderdak aan allerlei soorten zangvogels, zoals goudhaantje en matkop. Ook kunt u in dit gebied reeën tegen het lijf lopen.

Gehoemp in het riet

De uitgestrekte rietvelden zijn vooral bij moerasvogels in trek. In het voorjaar klinkt hier het mysterieuze 'gehoemp' van de roerdomp. Net een misthoorn. En boven het riet zweeft vaak de bruine kiekendief op zoek naar prooi.

Mooiste uitzicht...?

Het bos in het Kollumeroord is vrij toegankelijk. Daarnaast vindt u in dit gebied twee gemarkeerde wandelroutes. De witte route, voert u onder andere naar een prachtige uitzichtheuvel. Hier heeft u misschien wel het mooiste uitzicht over Nationaal Park Lauwersmeer. Daarnaast kunt u in dit gebied terecht op natuurkampeerterrein 'De Pomp'. Dit eenvoudige Staatsbosbeheerterrein is een oase van rust voor de natuurliefhebber.

Natuurlijk moerasbos

Met name het bos in het oostelijk deel van Kollumeroord is de laatste jaren sterk vernat. De kades die om dit bos heen lagen zijn verwijderd, zodat met name in het winterhalfjaar het bos geregeld natte voeten krijgt. Doel van dit beheer is om het aangeplante bos zonder verdere ingrepen om te vormen naar een natuurlijk moerasbos.

Rijk van de Zeearend

Sinds enige jaren broedt een paartje zeearenden met wisselend succes in dit gebied. De "vliegende deuren' zoals deze majestueuze roofvogels ook wel genoemd worden verblijven vrijwel het hele jaar in Nationaal Park Lauwersmeer. Ze vinden hier rust en voldoende voedsel.

afdrukken